UAB KT MODULES  įgyvendina atsinaujinančių energijos išteklių diegimo projektą,
kurio esmė padidinti AEI pajėgumus

UAB KT MODULES užsiima modulinių statinių gamyba. Gamybinių patalpų šildymui
naudojamas biokuras. Garas ar šiluminė, centralizuotai tiekiama, energija taip pat
nenaudojama gamybos procese. Gamybinėms patalpoms šildyti reikiamą šilumą įmonė
pasigamina kūrendama biokurą. Dalis administracinių patalpų šildoma oras-oras šilumos
siurbliais. Savo veikloje įmonė suvartoja apie 24 MWh elektros energijos per metus
Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos
Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir
konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti
įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklą „Skatinti atsinaujinančių energijos
išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“.
Projekto tikslas - didinti AEI dalies gamybą galutiniame energijos suvartojime UAB KT
MODULES.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis - nuo 2023 m. liepos mėn. iki 2025 m. spalio mėn.
Bendras projekto biudžetas – 48 248.34 Eur, finansavimo vertė – 27 992.28 Eur. Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.
Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ Inovacijų agentūra pasirašyta 2023 m. spalio
mėn.